7, ఆగస్టు 2010, శనివారం

Montague మెచ్చిన టాగూర్ పాటలు

లండన్ లో “చిత్ర”(“చిత్రాంగద) అనే భారతీయ నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు.
అచ్చట మాంటేగ్(Mr. Montagu/Montague)ఈ సంఘటనను వివరించాడు.
ఆ నాటి - State for India కు జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్న మాంటేగ్ తెలిపిన వివరములు ఇవి.
ఒక రోజు రాత్రి వేళలో భారత దేశంలో అడవిలో గుండా మాంటేగ్ వెళ్తున్నాడు.
అడవిలో గుర్రముపై స్వారీ చేస్తూ అతడు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నాడు.
అక్కడ చలి మంట కాచుకుంటూ,మువ్వురు వ్యక్తులు కూర్చుని ఉన్నారు.
మాంటేగ్ మార్గాయాసముతో బాగా డస్సి పోయి ఉన్నాడు.
మనుష్యుల సముదాయాన్ని చూడగానే అతనికి ప్రాణం లేచి వచ్చినది.
గుర్రం కూడా అలిసి ఉన్నది. తన తురగాన్ని ఆపి నిలిపి, వారి వద్దకు వెళ్ళాడు.
నెగడు చుట్టూ కూర్చున్న వారిని చేరాడు మాంటేగ్.
వాళ్ళందరూ చిరిగిన దుస్తులతో బీదరికం మూర్తీభవించినట్లుగా ఉన్నారు.
మాంటేగ్ వారి చెంతకు చేరి ఆసీనుడయ్యాడు.
ఆ గ్రూపులోని నేత (Leader) పాట పాడుతున్నాడు,
తక్కిన వారు ఆతనిని అనుసరిస్తూ,
ఆ పాటను అందుకుని రిపీట్ చేస్తూ గానం చేస్తున్నారు.
("breadth of India.") ఆ సముదాయంలోని
ఒక పిల్ల వాడు మిగిలిన వారి కంటే బాగా పాడుతున్నాడు.
ఆ అబ్బాయి గళములో పదాలూ, సంగీతమూ – తతిమ్మా వారి కన్నా ఎక్కువ శ్రావ్యంగా చిందులు వేస్తున్నవి.

మాంటేగ్ వారిని ప్రశ్నించాడు” ఈ songకు సంగీతాన్ని ఎవరు సమకూర్చారు?”

ఆ బాలుడు, స్నేహితుల ముక్త కంఠంతో అన్నారు
" పాట కట్టిన వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలీదు గానీ మాకు నచ్చింది కాబట్టి పాడుకుంటున్నాము.”

“ చిత్ర " అనే ఈ Dramaలోని గీతములు అవి.
మాంటేగ్ ఆ శ్రావ్యమైన గీతాలను విని మంత్ర ముగ్ధుడు ఐనాడు.
"రవీంద్ర నాథ్ టాగూరు రచనలు బెంగాల్ ప్రజలను, ప్రపంచాన్నీ
అంత గొప్పగా ప్రభావితం చేసాయి."
అని ఆ State for India జనరల్ సెక్రటరీకి అతనికి బోధపడింది.

" శాంతి నికేతన్ వ్యవస్థాపకుడు,
గీతాంజలి రచయిత,
నోబుల్ బహుమతి విజేత,రవీంద్ర నాథ టాగూర్ వర్థంతి "

{ Montague మెచ్చిన టాగూర్ పాటలు ;;;;;;; }

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...